Studie nadstavby bývalé školky

varianta1
varianta 1
varianta2
varianta 2